COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Старо (турско) и Ново купатило

Старо купатило


Турско купатило или „хамам“ је најстарији културно-историјски споменик у Јошаничкој
Бањи. Подигнуто је током XVIII века и још увек има употребну вредност. Објекат је сачувао изворну орјенталну аутентичност. Реч је о објекту који има неуобичајену функционалну сажетост, класичне градње, димензија 8 x 8 m са свега две просторије. Смештен је на левој обали реке Јошанице и 20 m низводно од „Главног извора“.
Главни део објекта има степеничасто укопани базен и наткривен је плитком куполом. Кров је четвороводан, покривен ћерамидом, а фасаде су скромно обрађене. Објекат поред архитектонских и историјских поседује и балнеолошке вредности. Старо купатило у Јошаничкој Бањи проглашено је за за споменик културе.

 

Ново купатило


Ново купатило изграђено је 1935. године, у време када је Јошаничка Бања формирана као модерно бањско туристичко место. Објекат има симетричну основу, код које се издвајају централни део и бочна крила. Реч је о приземном објекту, са равним и издуженим фасадама, које карактеришу дубок кровни венац, атика и велики полукружни отвори. Кров је раван над централним делом, док су изнад бочних крила формиране плитке куполе. Архитектура новог купатила јасно одражава његову намену. Објекат поред архитектонских поседује и историјске и балнеолошке вредности. Располаже са мањим базеном и десет када. Снабдева се водом са Главног изворишта како за купања тако и за загревање просторија. Као и Старо купатило и овај објекат је проглашен спомеником културе.

 

  •