COLOR THEME


BACKGROUND TEXTUREANALIZA TERMOMINERALNE VODE

Na zahtev Turističke organizacije Raška izvršena je analiza termomineralne vode sa Glavnog izvora u Jošaničkoj Banji. Analizu je izvršio Institut za rehabilitaciju iz Beograda.
Na osnovu laboratorijskih fizičko-hemijskih analiza kao i analiza radioaktivnosti, termo-mineralna voda pripada kategoriji: Natrijum-hidrokarbonatnih-sulfatnih i vodonik-sulfidnih-alkalnih hipertermi. Temperatura vode od 77̊ C svrstava je u kategoriju hipertermalne vode što omogućava njeno korišćenje za kupanje, orošavanje, ispiranje i inhalaciju, u zavisnosti od indikacija i načina primene.
INDIKACIJE
- bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski reumatizam, degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam, stanja posle preloma kostiju i hiruških intervencija na koštano-zglobnom sistemu, posledice trauma, sportske povrede)
- arterijska hipertenzija
- kardiovaskularne bolesti
- nespecifične bolesti pluća
- neurološka oboljenja
- ginekološka oboljenja
- kožne bolesti
Na zahtev Mesne zajednice Jošanička Banja urađena je i analiza vode sa izvora “Slanište” a u toku je i analiza vode sa izvora "Gvozdena voda".