COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Градске Институције

Општина Рашка
Контакт
Адреса: Ибарска 2, Рашка
Телефон: +381 36 736 224
+381 36 736 244
Web: www.raska.gov.rs

 

Туристичка организација Рашка
Контакт
Адреса: Немањина 1/2, Рашка
Телефон: +381 36 738 670
E-mail: office@raska-turizam.rs
marketing@raska-turizam.rs
Web: www.raska-turizam.rs,
www.lovekopaonik.com

 

Центар за културу, образовање и информисање Градац
Контакт

Адреса: Ибарска 6, Рашка
Телефон: +381 36 736 273
E-mail: ckgradac@ptt.rs
Web: ckgradac.rs

 

Јавно комунално предузеће ПУТЕВИ РАШКА – Рашка
Контакт
Адреса: Немањина 1/2, Рашка
Телефон: +381 36 736 671
E-mail: puteviraska@gmail.com
Web: www.puteviraska.rs

 

Јавно комунално предузеће Рашка
Контакт
Адреса: Душанова 2а, Рашка
Телефон: +381 36 736 622
E-mail: komunalno@ptt.rs

 

Јавна установа Спортски центар Рашка
Контакт
Адреса: Немањина 1/2, Рашка
Телефон: +381 36 736 794
E-mail: sportskicentarraska@gmail.com

 

Центар за социјални рад
Контакт
Адреса: Светог Саве 18а, Рашка
Телефон: +381 36 736 692
E-mail: raska.csr@minrzs.gov.rs

 

Дом Здравља – Рашка
Контакт
Адреса: Др Јовановића 4, Рашка
Телефон: +381 36 736 127
E-mail: kontakt@dzraska.rs
Web: www.dzraska.rs

 

Предшколска установа Весело детињство Рашка
Контакт

Адреса: Милуна Ивановића бб, Рашка
Telefon: +381 36 736 120
E-mail: puveselodetinjstvo.direktor@gmail.com

 

  •