COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Важни телефони Рашка

Туристичко спортска организација Рашка..............................………………..................036/738-670

Општина...........…………………………………………………...................….036/736-224, 036/736-244

Центар за културу Градац………………………………………..........................................036/736-273

Дирекција за урбанизам…………………………………………………................................036/736-671

Национални парк Копаоник.....................………………………………..................……….036/737-703

Јавно предузеће за стамбене услуге ,,Стан“………………............................................036/736-100

Јавно комунално предузеће……………………………………..........................................036/736-622

Радио телевизија Рашка.……………………………....................................036/735-887, 036/736-887

Дечији вртић ,,Весело детињство“..................………………………................…………..036/736-120

Дом здравља……...........……………………………………………….................................036/736-127

ПТТ…………………………………………………………………….......................................036/736-000

Аутобуска станица……………………………………………............................................. 036/737-555

Железничка станица....…............................................................................................036/736-008

Бензинска пумпа ,, Југопетрол“………………...............………..................036/739-150, 036/736-038

Црвени крст………………………………………………….....................……………….........036/736-648

Електродистрибуција………………………………………………....................…….............036/736-045

Апотека……………………………………………………………………......................…........036/736-074

Телеком    …………………………………………………………………….............................036/738-030

Банка Интеза…………………………………………………………………............................036/736-202

Комерцијална банка……………………………………………………..................................036/736-222

Oсновна школа ,,Рашка“............................................................................................036/736-026

Основна школа ,,Сутјеска“.........................................................................................036/736-591

Машинска школа.......................................................................................................036/736-023

Гимназија..................................................................................................................036/736-043

Основни суд..............................................................................................................036/736-109

Полицијска станица....................................................................................................036/736-335

Центар за социјални рад............................................................................................036/736-692

 

  •