COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Планинарење и апинизам

Велика површина са богатом флором и фауном, доста извора, потока и речица, стеновитих као и приступачних врхова скривених у четинарским шумама, благи гребени и падине са превојима и долинама, кањонима, простране четинарске шуме са безброј стаза и путева за краће и дуже пешачење (планинарење) чине Копаоник идеалним местом за активан одмор.

Алпинизам, као најекстремнији облик планинарења представља највећи степен достигнућа у планинарству односно кретање и пролазак неприступачних терена. Током боравка на Копаонику, на локацији Орлове (Беле) стене може се испробати кретање односно супштање и пролазак кроз неприступачан терен (литицу) уз помоћ посебне опреме која служи као осигурање од пада.


Пешачке туре на Копаонику


Одличан начин да се Копаоник упозна и доживи у летњем периоду јесу пешачке туре кроз дивне пределе Копаоника. Јавно предузеће ,,Национални парк Копаоник“ организује пешачке туре у складу са жељама туриста, уз пратњу стручних водича. У понуди су следеће пешачке стазе:


Хајдучица


Стаза пролази кроз средиште Равног Копаоника као и поред геоморфолошких споменика – камених гранитних фигура, Маркових и Лисичијих стена и Сувог врха.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 415 метара
• Укупна дужина стазе: око 20 км
• Врста стазе: планинарско-туристичка стаза
• Трајање пешачке туре: 7-8 сати
• Степен тежине: дуга тура средње тежине.

 

Дубока


Стаза пролази кроз занимљиве пределе Равног Копаоника - Пајино пресло, Дубока, Кнежеве баре и Леденицу.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 416 метара
• Укупна дужина стазе: око 8 км
• Врста стазе: туристичко-рекреативна стаза
• Трајање пешачке туре: 4-5 сати хода
• Степен тежине: лагана стаза


Небеске столице


Стаза пролази кроз пределе Равног Копаоника, а део стазе пролази кроз два природна резервата: Дубока (мањим делом) и Суво Рудиште (испод Панчићевог врха).
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 414 метара
• Укупна дужина стазе: око 12 км
• Врста стазе: туристичко-рекреативна стаза
• Трајање пешачке туре: око 4-5 сата хода
• Степен тежине: средње тешка стаза

 

Оштри крш


Гобеља (1934 мнв) један од врхова Копаоника, са широким падинама и стрмим долинама Гобељске реке, погледом на Жељин и Гоч и друге планине.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 588 метара
• Укупна дужина стазе: око 16 км
• Врста стазе: туристичко-рекреативна стаза
• Трајање пешачке туре: око 6 сати хода
• Степен тежине: средње тешка стаза

 

Треска


Треска, један од истакнутих врхова Равног Копаоника, са купастим врхом Шиљак (1622 мнв), често је излетиште посетилаца Копаоника.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 452 метара
• Укупна дужина стазе: око 10 км
• Врста стазе: туристичко-рекреативна стаза
• Трајање пешачке туре: око 4-5 сати хода
• Степен тежине: средње тешка стаза


Маркове стене


Пролази се кроз природни резерват Самоковска река, поред гранитних стена, геоморфолошких споменика: Сувог јелака (1622 мнв) и Маркових стена (1721 мнв).
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Успон на стази: 170 метара
• Укупна дужина стазе: око 5 км
• Врста стазе: туристичко-рекреативна стаза
• Трајање пешачке туре: око 3 сатa хода
• Степен тежине: лака стаза


Метође


Народно светилиште Копаоника, чудотворни извор-сакривен у врлетима Брзећке реке. Природни резерват, заједница смрчевих, букових шума и других ретких биљних врста.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Укупна дужина стазе: око 13 км
• Успон на стази: 853 метара
• Врста стазе: планинарско-туристичка
• Трајање пешачке туре: 6-7 сати хода
• Степен тежине: дуга тура средње тежине


Јанкове баре

 

Црвене баре и Јанкова бара налазе се на подручју Равног Копаоника (1425-1650 м).

• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Укупна дужина стазе: око 15 км
• Успон на стази: 402 метара
• Врста стазе: планинарско-туристичка
• Трајање пешачке туре: 5-6 сати хода
• Степен тежине: средње тешка стаза


Семетешко језеро

 

Семетешко језеро налази се на 900 мнв у атару села Семетеш.

• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Укупна дужина стазе: око 18 км
• Успон на стази: 850 метара
• Врста стазе: планинарско-туристичка
• Трајање пешачке туре: 8-10 сати хода
• Степен тежине: дуга тешка стаза

 

Јосиф Панчић

 

Планинарска трансверзала ,,Јосиф Панчић“ установљена је 1999. године. За пређену трансверзалу добија се значка трансверзале од ПСД ,,Копаоник“ (Београд). Трансверзала има две деонице: источну и западну, облика осмице.
• Место поласка (доласка): ТЦ Сунчани врхови (1710 м)
• Укупна дужина стазе: око 46 км
• Успон на стази: 553 метара
• Врста стазе: планинарско-туристичка
• Трајање пешачке туре: 18-22 сати хода
• Степен тежине: дуга тешка стаза

 

 

 

Галерија Слика:

  •