COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Црква Свете Петке у Трнави

Црква Свете Петке у Трнави налази ce y средишту села, непосредно поред пута Рашка-Шереметовица, на десетом километру од Рашке. Црква је скромне и једноставне архитектуре. По својим облицима и веома скромним размерама, без куполе, правоугаоне основе, са двосливним кровом прекриваним каменим плочама, ниска и приземна, трнавска црква спада y ред сеоских цркава насталих y време турске владавине. У основи је једнобродна грађевина са малом полукружном олтарском апсидом на источној и истовремено грађеном припратом на западној страни.

 

Грађена је од ломљеног камена, свод од тесане сиге, а камене плоче су задржане само на крову апсиде. Подигнута је на темељима старије цркве. Црква је грађена и живописана 1579. године. Сачуване фреске стојећих фигура светих архијереја, светих ратника и других светитеља (св. Сава и св. Симеон), као и доминантни Велики празници у наосу и сцене из живота св. Петке у припрати, имају несумњиве стилске и иконографске вредности.

 

Галерија Слика:

  •