COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Kућа Радомира Вујанца


Стара кућа Радомира Вујанца у Градцу потиче из средине XIX века и једна је од најстаријих кућа у околини. Изузев неких мањих интервенција у унутрашњости зграде, задржала је своје првобитне карактеристике. Грађена је на косом терену са подрумом у нижем делу. Зидови подрума и приземља су од грубо обрађеног камена, а четвороводни кров покривен је шиндром.

Отворено огњиште смештено је уз зид собе. Својом старошћу, начином градње и обликом, кућа представља аутентичан пример народне архитектуре XIV века на овом подручју. Овај објекат је стављен под заштиту државе као споменик културе.

Археолошко налазиште Зајачак

Археолошко налазиште Зајачак у атару села Кремиће, налази се на путу Јошаничка Бања – Брвеник, на западним падинама Кремићких планина (подножје брда Грачац), на 1100 м надморске висине. На ограниченом простору, на терасасто спуштеној заравни опсега једног хектара, смештен је антички металуршки центар са остацима зиданих објеката (сектор I), са низовима пећи и објектима за прераду руде (сектор II) и депозитом шљаке, све у функцији прераде руде гвожђа и бакра у периоду од друге половине III и у првој половини IV века.

Пећи су кружне основе, пречника око 4 метара. Зид је рађен од редова притесаног камена већих димензија у форми сухозида, са највећом очуваном висином зида 1,10 метара. Одлуком надлежних органа стављено је под заштиту државе као археолошко налазиште.