COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


ТСО Рашка

Туристичка организација општине Рашка основана је 01.01.1993. године као јавна установа општине Рашка, са директором и једним радником. Спајањем Установе за физичку културу и спорт (Спортска хала Рашка) и Туристичке организације Рашка као и припајањем Спортске хале у Баљевцу, Градског базена у Рашки, рехабилитационог купатила у Јошаничкој Бањи и објеката „Ски дом“ и „Вила Рашка“ на Копаонику, 2003. године, настала је Туристичко спортска организација Рашка која је формално и правно почела са радом 05.11.2003. године.

 

Основне активности Туристичко спортске организације Рашка:


• Промоција и пропаганда туризма на територији општине Рашка.
• Израда програма развоја туризма и одговарајућих аката у складу са прописима о
планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине.
• Унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима.
• Усмеравање и координација активности носилаца туристичких понуда на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима.
• Организовање туристичко-информативне пропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма општине.
• Масовна физичка култура, рекреација, спортске игре, школски спорт, организовање летовања, камповања и зимовања, организовање клупских и међународних турнира и утакмица, радничке спортске игре.
• Други послови везани за реализацију програма и плана рада Установе.

 

Галерија Слика:

  •