COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Положај

Општина Рашка се налази у југозападном делу Србије, на 43º18´ географске ширине и 20º32´ географске дужине, на ушћу реке Рашке у Ибар, у средишњем делу Ибарске долине, на западним падинама Копаоника и источним падинама Голије.
Простире се на 670 км², где живи око 25 000 становника.
Центар општине је градско насеље Рашка, а у склопу општине су још два градска насеља: Баљевац и Јошаничка Бања.

 

Рељеф

 

У рељефу општине Рашка јасно су изражене три морфолошке целине: зона котлинског дна, котлински обод и планинска зона.
Рашчанско подручје је изразито планинско, јер се 88 % територије налази изнад 500 м надморске висине. У овом подручју налази се Копаоник (Панчићев врх 2017 м), као и планина Голија (Јанков камен 1833 м). У рељефу општине Рашка посебно се истичу речне долине које дубоко улазе у брдовите пределе планинских огранака Копаоника, Голије и Рогозне.

 

Клима

 

Клима у долини и ниско планинским пределима је умерено-континентална и постепено (изнад 800 м) прелази у планинску-субалпску (до 1500 м) и алпску (изнад 1500 м).


Флора и фауна

 

Биљни свет територије општине Рашка, посебно Копаоника и Голије, чине овај крај специфичним и веома атрактивним. Флора је већим делом аутохтоног порекла, а њено богатство и разноврсност условљени су сложеношћу временског развоја, настајања једних и нестајања других врста. С обзиром на конфигурацију терена, изражена је вертикална зоналност вегетације.

Животињски свет, упркос нестанку многих животињских врста, веома је разноврстан. Многе животиње овог краја спадају у природне реткости и заштићене су. Воде на рашком подручју су богате рибом.

 

Галерија Слика:

  •