COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Могућност развоја туризма

Планина Голија има потенцијал туристичке дестинације са туристичким програмима, производима, активностима разноврсних видова туризма, посебно планинског туризма. Простор Голије поседује изузетне погодности морфолошког и климатског карактера за развој алпског скијања. Просторним планом Републике Србије на овом подручју као водећа туристичка активност, поред летње рекреације, означени су и зимски спортови. Захваљујући свом положају, климатским условима, великим падавинама током зимских периода и могућностима зимске скијашке сезоне преко четири месеца годишње, Голија представља потенцијал будућих улагања у туристичку инфраструктуру са крајњим циљем доласка што већег броја туриста и посетилаца на ово подручје.

 

У голијским условима, све компаративне предности и претпоставке у будућем развоју планинског туризма заснивају се на неопходности планирања изградње скијалишта као полазне основе развоја пратећих туристичких инфраструктурних објеката. Изузетно вредан природни, хидролошки, климатски амбијент погодан је за развој пољопривредних и туристичких делатности, очувана и здрава животна средина омогућава производњу здраве хране и њен пласман у туристичкој понуди овог подручја. Морфолошке карактеристике планираних зона омогућују изградњу свих категорија стаза, као и такмичарских стаза за већину такмичарских дисциплина у алпском скијању. Последњих десет година Голија је добила савремене и уређене ски-стазе, жичаре и пратеће ски-садржаје. Током зиме долазе гости из целе Србије и иностранства. Туристи Голију посећују и лети.

 

Галерија Слика:

  •