COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Географски положај

Голија је највиша планина југозападне Србије, пружа се у дужини од 32 км и заузима површину од 75 183 hа. Општини Рашка припада 12 937 hа или 17% од укупне територије. Два највиша врха планине су Јанков камен (1833 m) и Црни врх (1795 m). Голија је од Рашке удаљена 51 км.
По лепоти и разноврсности пејзажа, као и очуваности изворних природних и културних вредности, једна је од најлепших планина у Србији. Голија припада унутрашњој зони Динарског планинског система. Преко 90% територије лежи на висини већој од 500 метара. На Голији се налазе многобројне реке које су рашчланиле њене стране: Студеница, Брвеница, Моравица.
Од 2001. године подручје планине Голије стављено је под заштиту државе као Парк природе ,,Голија“, који је сврстан у I категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Због очуваности изворних природних вредности, али и због културних вредности, MAB/UNESCO комитет у оквиру Парка природе Голија прогласио је Резерват Биосфере Голија - Студеница.

 

Саобраћајна повезаност

 

До Голије се може врло лако стићи захваљујући магистралним путевима који пролазе поред саме планине. Најважнија саобраћајница за део Голије који припада општини Рашка је Ибарска магистрала која преко Рашке повезује Београд са Косметом, Македонијом и Црном Гором. Ибарском долином пролази железничка пруга Краљево – Рашка – Приштина, тако да и железнички саобраћај има важну улогу у развоју овог дела подручја Голије.

 

Галерија Слика:

  •