COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Клима

Копаоник се налази на прелазу приморске ка континенталној клими. Од подножја до врха Копаоника, смењују се:
- низијска клима (до 300 m),
- клима малих висина (300 – 600 m),
- клима средњих висина или субалпска (600 – 1200 m) и
- алпска клима (1200 – 2017 m).

 

Клима Копаоника обележена је са преко 200 сунчаних дана годишње, због чега и носи назив ,,планина сунца". Положај масива, заравњеност и отвореност терена спречавају дуготрајно задржавање облачности над планином. Снегови са извесним одступањима падају крајем новембра и трају до месеца маја, просечно 180-230 дана годишње. Максимална температура на Копаонику измерена је у метеоролошкој станици на Панчићевом врху 24. јула 2007. године и износила је 30,0°С, док је минимална измерена температура 25. јануара 1954. године износила -26,6°С.

 

Због повољне климе, броја сунчаних дана у години и геоморфолошке разноврсности, Копаоник је изузетно погодан за развој зимског, летњег, сеоског и бањског туризма овог простора.

 

  •