COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Флора и фауна

Разноврстност биљних система условио је у Јошаничкој Бањи и њеној околини и богатство разних врста животињског света. Јошаничка Бања и њена околина су богате зеленилом и шумама у којима доминира ,,бањски борјак“ (црни бор на површини од око 29 ha) који представља посебан део природне вредности, нарочито за здравствене и рекреативне потребе.


Котлински делови Јошаничке реке поред бујних и високих трава обрасли су најчешће нижим грабом, јовом, врбом и тополом. Букове шуме су заступљене свуда по странама приступних путева и околних падина. Поред букве срећу се још храстове заједнице (по брдским пределима разређене) и у знатно мањем броју цер и црни јасен. Уз планинске падине увек се може у сезони наћи велики број разног шумског воћа (малина, купина, боровница и др.) као и лековитог биља (најчешће мајчина душица, нана, кантарион и др.)

 

Животињски свет, расут по околним брдима и планинама, представљен је вуком, лисицом, срном, дивљом свињом, ласицом, куном, зецом, јазавцем, веверицом, а од птица совом, грлицом, јаребицом, ређе орлом, јастребом и кобцем. Јошаничка Бања припада ловишту „Јошаница“, укупне површине 25.963 ha, од чега ловне површине обухватају 24.123 ha. Ловачко удружење „Баљевац“ из Баљевца, које газдује овим ловиштем, се поред заштите од криволова брине о прехрањивању дивљачи током зиме.


Планинске брзе реке су природна станишта за поточну пастрмку, младицу и клена. У вировима Дренске клисуре ловљени су примерци поточне пастрмке од 1 kg, а младице и до 10 kg. Ове рибље врсте уједно предстаљају и биолошке индикаторе вода I класе.

 

  •