COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Клима

Јошаничка Бања има умерено континенталну климу са благим назнакама жупске. Климу бање карактеришу просечна годишња температура 10,2ºC, просечна количина падавина 740 mm, ветрови који углавном дувају котлином Јошанице и немају велику брзину (у просеку 1,5 m/s) као и снег који просечно пада 60 дана и достиже просечну висину од 15,5 cm.


Јошаничка Бања је осунчана годишње у просеку 2150 часова, најдуже у летњим месецима, а просечна дневна вредност осунчавања износи преко 8 часова. Један од најзначајнијих елемената климе су падавине. Пошто се Јошаничка Бања као бањско лечилиште налази у подгорини Копаоника, падавине се могу сагледати кроз кишу и снег са снежним покривачем. Најчешће снежне падавине су у јануару, фебруару, марту, новембру и децембру. Надморска висина и близина Копаоника стварају предуслове за јачу и дужу зиму са знатним снежним покривачем. Магле у Јошаничкој Бањи су изузетно ретка појава.

  •