COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Река Ибар

Река Ибар извире у Црној Гори, испод планине Хајла, а клисура реке од Косовске Митровице до Маглића једна је од најлепших у Србији. Кроз општину Рашка протиче дужином од 34 км, од Руднице до Биљановца и то као мирна река, која својим меридијанским правцем тока дели општину на два скоро једнака дела. За оне који воле сплаварење и рафтинг, битни су подаци да је местимично дубокa и до 4 м, а просечна ширина је 15-20 м. До ушћа реке Рашке има много газова, који су све ређи низводно. Ибар је за заљубљенике у риболов веома примамљив због богаства рибом (клен, кркуша, сом, скобаљ, шаран, белица, платица). Иначе, реч „Ибар“ је келтског порекла и значи „бела вода“. Лепоту овог речног тока кроз Рашку, употпуњује 10 мостова.


Десне притоке Ибра на територији Рашке су краће али бројније: Рудничка, Радошићка, Павличка и Јошаничка река, а леве притоке су дуже: Рашка и Брвеница.

Река Рашка

Река Рашка, брза и хладна река, извире испод планине Јарут на ободу Коштан поља. Кроз територију општине Рашка протиче на дужини од 9 км, од села Панојевиће па до ушћа у Ибар. Због мале просечне дубине, у доњем току, често прави меандре и скоро свуда се може прегазити. Њене притоке су Носољинска и Трнавска река и Милатковићки поток. Најдужа од њих је Трнавска река (18 км), која извире на источним падинама Голије на надморској висини од 1000 м и у горњем току је кањонског типа. У реку Рашку се улива у самој вароши Рашка.

Река Брвеница

Река Брвеница настаје од два мања речна тока - Грабовичке и Крушевичке реке, које се спајају у селу Градац. Од тог места, као Брвеница тече у дужини од 12,5 км до Брвеника, где се улива у Ибар. Брвеница је хладна и брза планинска река, коју замућује једино ерозивни материјал после кише или отапања снега са околних брда.

Рудничка река

Рудничка река (у горњем току Барска река) извире испод Сувог рудишта, на Копаонику, на висини од 1600 м и дуга је 14 км. Протиче кроз поткопаоничка села и код села Рудница се улива у Ибар. Долином ове реке води узан макадамски пут за Копаоник, који излази изнад Лисине, а који је за љубитеље природе и пешачења представља прави изазов, јер се у горњем делу тока налази прелеп водопад кога мештани зову Летик. Риболовци су редовни посетиоци јер овде има пастрмке, кркуше и клена.

Јошаничка река

Јошаничка река извире на висини од 1560 м, из једног мањег језера испод планине Жељин. Дуга је 39 км, до ушћа у Ибар, и веома је брза и хладна планинска река у горњем току, док у средњем току температуру повећавају топли извори у Јошаничкој Бањи. У горњем току има воду квалитета I класе. Површина богатог слива Јошанице је 265 km² са 141 притоком. Воде ове реке богате су поточном пастрмком и младицом .

Река Самоковка

Река Самоковка је лева притока Јошаничке реке, извире на 1900 м надморске висине и затим протиче кроз Равни Копаоник. У Јошаничкој Бањи се улива у Јошаничку реку, има ток дужине 11 км и површину слива од 52 км.


Извори и врел

Извори и врела на територији општине Рашка су: Марина вода на Копаонику (источно од планинарског дома „Олга Дедијер“), чија је температура само 5˚С, а радиоактивност 0,11 Махових јединица; Крчмар вода је такође хладан извор 4˚С. У селу Казновиће је извор Чопур вода у чијој се близини налазе остаци водовода из римског периода. Студенац је извор у Јошаничкој Бањи, а Бисер вода извор у Бинићу (8˚С). Надомак Рашке, у насељу Власово је Бабина вода или Камена чесма. Неки од извора су каптирани у чесме, од којих су неке и споменици. Познатије чесме су Смаил-пашина у Бинићима, Чесма у Градцу, Кадина чесма, Матова чесма у Рашки.
Позната врела у општини Рашка су Ивање у Боровићу, Бања у Градцу, Саставци у Семетешу, Гвоздена вода у засеоку Марићи у Јошаничкој Бањи.