COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Важни телефони Рашка

Туристичко спортска организација Рашка..............................………………..................

Општина...........…………………………………………………...................….,

Центар за културу Градац………………………………………..........................................

Дирекција за урбанизам…………………………………………………................................

Национални парк Копаоник.....................………………………………..................……….

Јавно предузеће за стамбене услуге ,,Стан“………………............................................

Јавно комунално предузеће……………………………………..........................................

Радио телевизија Рашка.……………………………....................................,

Дечији вртић ,,Весело детињство“..................………………………................…………..

Дом здравља……...........……………………………………………….................................

ПТТ…………………………………………………………………….......................................

Аутобуска станица…………………………………………….............................................

Железничка станица....…............................................................................................

Бензинска пумпа ,, Југопетрол“………………...............………..................,

Црвени крст………………………………………………….....................……………….........

Електродистрибуција………………………………………………....................…….............

Апотека……………………………………………………………………......................…........

Телеком    …………………………………………………………………….............................

Банка Интеза…………………………………………………………………............................

Комерцијална банка……………………………………………………..................................

Oсновна школа ,,Рашка“............................................................................................

Основна школа ,,Сутјеска“.........................................................................................

Машинска школа.......................................................................................................

Гимназија..................................................................................................................

Основни суд..............................................................................................................

Полицијска станица....................................................................................................

Центар за социјални рад............................................................................................

 

  •