COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


АРХИТЕКТУРА

Kућа Курсулића

 

Зграда Центра за културу, образовање и информисање ,,Градац“, у оквиру које се налазе градска библиотека, галерија, као и спомен соба ,,Рашка - ратна престоница Краљевине Србије 1915“ позната као ,,Кућа Курсулића” налази се у Рашки, у Ибарској улици. Саграђена је крајем XIX века између 1878.-1895. године. Урбанистичка диспозиција објекта је у складу са регулацијом утврђеном 1840. године указом кнеза Александра Карађорђевића, од 17. септембра 1845. године, о оснивању чаршије у Рашки и првим урбанистичким планом Рашке из 1844. године, који је урадио Никола Алковић. Кућа Курсулића је једна од првих грађевина саграђених у стилу средњоевропске грађанске архитектуре, по угледу на куће у градовима преко Саве и Дунава. Архитектура је еклектичног стила са претежним утицајем класицизма. Одлуком надлежних органа овај објекат је стављен под заштиту државе као споменик културе.

 

Стара кућа Радомира Вујанца


Стара сеоска кућа, карактеристична за ово подручје сачувана је у селу Градац. То је кућа Радомира Вујанца, изграђена средином XIX века и једна је од најстаријих кућа у околини. Изузев неких мањих интервенција у унутрашњости зграде, задржала је своје првобитне карактеристике. Грађена је на косом терену са подрумом у нижем делу. Зидови подрума и приземља су од грубо обрађеног камена, а четвороводни кров покривен је шиндром. Отворено огњиште смештено је уз зид собе. Својом старошћу, начином градње и обликом, кућа представља аутентичан пример народне архитектуре рашког краја.

 

  •