COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Лов и риболов

У околини града Рашке посебан доживљај представљају области нетакнуте природе које се одликују богаством воде и разноврсним живим светом. Љубитељима природе омогућено је да се предају свом најомиљенијем хобију, лову и риболову, као саставном и значајном сегменту у укупној туристичкој понуди овог подручја.

 

Ловишта су атрактивна и имају доста разноврсне дивљачи. Ловачко удружење ,,Рашка”, са седиштем у Рашкој, газдује ловиштем укупне површине 21 630 ха, од чега ловне површине обухватају 20 169 ха. Удружење има 172 активна члана. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су: зец, фазан, пољска јаребица и јаребица камењарка. Од ловних објеката у ловишту је у функцији прихватилиште за фазанчиће површине 0,30 ха. На Голији се налазе ловишта: „Голија“ (32 507 хектара) где се лове вук, лисица и зец, „Студеница“ (34 934 хектара) где се лове дивља свиња, срна, лисица и вук и „Бисер вода“ (4 500 хектара) где се лове дивља свиња, вук и срнећа дивљач.

 

На подручју Рашке воде су богате рибом што за страсне риболовце може бити један од мотива за долазак у овај крај. Ибар као највећа река богата је шараном, кленом, мреном, кркушом и платицом. Највише пастрмке има у водотоцима Јошанице, Самоковке, Студенице, Брвенице и Планске реке. У истим водотоцима има кркуше и клена.

 

 

Галерија Слика:

  •