COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Укратко о нама

Туристичка организација општине Рашка основана је 01.01.1993. године као јавна установа Скупштине општине Рашка, са директором и једним радником. 2003. године спајањем Установе за физичку културу и спорт (Спортска хала „Рашка“) и Туристичке организације „Рашка“ као и припајањем Спортске хале у Баљевцу, Градског базена у Рашки, рехабилитационог купатила у Јошаничкој Бањи и објеката „Ски-дом“ и „Вила Рашка“ на Копаонику, настала је Туристичко-спортска организација „Рашка“ која формално и правно са радом почиње 05.11.2003. године.

Туристичко-спортска организација „Рашка“ се развила у моћан јавни сервис који има задатак да се стара о горе наведеним објектима и да у што вецој мери уведе ред у функционисање туризма и спорта на територији општине Рашка а исто тако и да маркетиншки представи општину Рашка и све њене туристичке потенцијале у што бољем светлу.

Основне активности Туристичко-спортске организације „Рашка“:

1. Обавља послове промоције и пропаганде туризма на територији општине Рашка.
2. Врши израду програма развоја туризма и одговарајућих аката у складу са прописима о планирању и уредењу простора за туристичка места на територији општине.
3. Унапредење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима.
4. Усмеравање и координација активности носилаца туристичких понуда на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима.
5. Организовање туристичко-информативне пропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапредење туризма општине.
6. Масовна физичка култура, рекреација, спортске игре, школски спорт, организовање летовања, камповања и зимовања, организовање клупских и медународних турнира и утакмица, радничке спортске игре итд.
7. Обавља и друге послове везане за реализацију програма и плана рада Установе.

  •